PLÁN  PRÁCE SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ ČR na rok 2021,


 Valná hromada z důvodu pandemie proběhne per rollam v době od  14.5. - 28.5.2021


 nová adresa sídla - Sokolovská 961/260, 190 00 Praha 9 - Libeň - do

června 2021, potom přesun do Plzně - adresa bude upřesněna
Program bude upřesněn až po Valné hromadě per rollam a volbě nového výboru

Setkání mluvčích – 

Vánoční setkání členů a přátel SV ČR

Pozor změna úředních hodin:PLENÉROVÁ MALOVÁNÍ v roce 2021 - termíny budou upřesněny
 

 Bílina  -  organizátor Pavel Říha, mob. 721 003 854

Kokořínsko -  organizátor Ing. Jiří Čermák, mob. 603 801 818, Jcermak@seznam.cz

                     - 

 

 Český ráj  -   organizátor Karel Janák,  mob. 734 410 805                    

 Benátky n/Jizerou --    organizátor  arch. Roman Pavlík, mob. 603 256 080

                                  - 

 Drhleny -         organizátor Zdeněk Vrba, mobil: 603 223 767 

                         

Vlašim -  organizátor Ing. arch. Josef Buršík, mob. 775 346 482

Sedlčansko - organizátor  Vladimír Stibor, mob. 728 228 102

Mělník  -  organizátor Pavel Švec, mob. 732 225 436

                                            Přihlášky přímo u organizátora.

 


Individuální výstavy -
   bude upřesněno

    
                                                                                               

 Výstavy knihovna Modřany - Vazovova 1, Praha 12 - v roce 2021

      

 

Výstavy knihovna U Vodárny, Praha 3 - v roce 2021

           

        

 

Důležité upozornění!

 

900,- Kč - členský příspěvek pro nového člena,

700,- Kč - pro ty co dostávají Výtvarný reportér mailem,

800,- Kč pro ty co dostávají Výtvarný reportér poštou.  

Zvýšení členských příspěvků od roku 2019 bylo odsouhlaseno Valnou hromadou 2018.

do all women cheat storyofcheating.com my husband almost cheated on me